República Checa

Code Address
CZ 001
Dirección: 
Botanický ústav Akademie věd České Republiky (Institute of Botany, Academy of Sciences of the Czech Republic) Dr Jan Kirschner, CSc. 252 43 PRŮHONICE 1
CZ 002
Dirección: 
Národní muzeum, Zoologické oddělení (National Museum, Department of Zoology) Václavské nám. 68 115 79 PRAHA 1
CZ 003
Dirección: 
Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty Masarykovy university (Masaryk University, Faculty of Science, Botanical Garden) Kotlářská 2 611 37 BRNO
CZ 004
Dirección: 
Ústav botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy university (Masaryk University, Faculty of Science, Institute of Botany and Zoology) Kotlářská 2 611 37 BRNO
CZ 005
Dirección: 
Centrum léčivých rostlin Lékařské fakulty Masarykovy university (Masaryk University, Faculty of Medicine, Medical Herbs Centre) Komenského nám. 2 662 43 BRNO
CZ 006
Dirección: 
Botanická zahrada Pedagogické fakulty Masarykovy university (Masaryk University, Faculty of Education, Botanical Garden) Vinohrady 100 639 00 BRNO
CZ 007
Dirección: 
Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze (Botanical Garden of the Faculty of Science, Charles University in Prague) Na Slupi 16 128 00 PRAHA 2
CZ 008
Dirección: 
Katedra biologických disciplín Zemědělská fakulta Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (Department of Biological Disciplines Faculty of Agriculture University of South Bohemia in České Budějovice) Studentská 13 370 05 ČESKÉ BUDĚJOVICE
CZ 009
Dirección: 
Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický Fakulta rybářstvá a ochrany vod Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (Research Institute of Fish Culture and Hydrobiology Faculty of Fisheries and Protection of Waters University of South Bohemia in České Budějovice) Zátiši 728/II 389 25 VODŇANY
CZ 010
Dirección: 
Botanická zahrada hl.m. Prahy (Prague Botanical Garden) Trojská 800 / 196, 171 00 PRAHA 7 - Troja
CZ 011
Dirección: 
Zoologická a botanická zahrada města Plzně, p.o. (Zoological and Botanical Garden of the Pilsen Town) Pod Vinicemi 9 301 16 PLZEŇ